Home

 

Danmark har igennem mange år haft en af verdens hårdeste bilbeskatninger. Kun Singapore beskatter privatbilismen mere end danske politikere har præsteret.

 

For tiden har de danske politikere valgt at beskatte danske bilister med

 

-          registreringsafgift

-          vægtafgift / grøn ejerafgift

-          benzinafgift

-          ansvarsforsikringsafgift

 

Siden 1925 har registreringsafgiften støt og roligt støt og roligt bevæget sig én vej: Op! Siden 1977 har man betalt 105% i afgift af de første kr. 62.000,- (pristalsreguleret) en bil koster og 180% af resten.

 

 

Her er hvad du køber

Her er hvad du betaler for

 

 

 

 

Årets bil i Danmark 2004, Mazda 3, kan med 1,6 liters motor købes for ca. DKK 220.000,- hos den danske forhandler. For de samme penge kan man i Tyskland erhverve sig en Audi A4 1,8T med f.x. en sportspakke. Prisen er her ca.  EUR 30.000,-, svarende til DKK 222.900,- ved den gængse kurs på 7,43.

 

I Danmark betragter man Audi som en luksusbetonet prestigebil. Det gør man ikke i Tyskland. Her er der tale om en bedre mellemklasse bil.

 

Hvor længe skal danske bilister finde sig i at betale for en god mellemklassebil og kun modtage en ordinær familiebil?

 

 

 

Ingen andre af de lande vi sammenligner os med, har tilnærmelsesvist samme afgiftsniveau – vore nærmeste nabolande, Sverige og Tyskland har for adskillige år siden afskaffet registreringsafgiften.

 

Vægtafgift og ejerafgifter kender man kender man til i andre lande, men også her ligger i Danmark i den høje ende.

 

Benzin afgifterne i Danmark ligger på nogenlunde samme niveau som i vore nabolande. Regering og Folketing har set i øjnene, at, hvis prisen på brændstof bliver for høj – ja, så kører folk bare til udlandet og tanker op.

 

Et særligt dansk kendetegn er afgiften på den lovpligtige ansvarsforsikring på bilen. Dette kender man kun i begrænset omfang til i resten af EU.

 

Hvor længe skal danske bilister stå model til at noget så dagligdags som at bruge og købe en bil skal beskattes ud over alle grænser?

 

Dansk Bilagentur har som vigtigste målsætning at give danske bilister mulighed for at komme til at køre i afgiftsfrie biler i lighed med vore medborgere i det øvrige EU. Derfor arbejder vi dag og nat på at lade så mange bilister som muligt komme ind under de muligheder som EF-domstolen for nyligt har fastslået som gældende EU-ret. Følg med på hjemmesiden eller tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

 

Danmark kom for nylig endnu engang på bilernes verdens atlas, da bildesigner Henrik Fisker på Frankfurt Bilmesse præsenterede sine nye biler.

 

Henrik Fiskers Svendeprøve var BMW Z8, som han fik megen ros for og takket være sin tegneblok fik han kreeret et par stilfulde Aston Martin’er, så køberne er strømmet til fabrikken.

 

Man må tage hatten af i respekt når man ser de nye biler fra egen stald.  Her er bildesign i verdensklasse.

 

I begyndelsen af 2005 sagde Henrik Fisker i et interview til Børsen Magasiner at man ikke skulle forvente at han ville flytte tilbage til Danmark. Dertil er bilbeskatningen, hvor man skal betale 3 bilers pris, når man køber én, for utiltalende. Det mener Henrik Fisker i øvrigt også den almindelige personbeskatning er.

 

Tankevækkende at lovgivningen i erkendelse af det høje danske skattetryk, har lavet særregler om lempeligere beskatning af udenlandske specialister, der i en kortere årrække arbejder i Danmark, samtidig med, at man på det nærmeste sender idérige og veluddannende danske initiativtagere til udlandet.

 

Hvor mange arbejdspladser kunne der ikke være skabt i Danmark – med flere gode skatteydere til følge – hvis man så længere ud i verden end bare den selvtilstrækkelige hjemlige andedam?

 

Dansk Bilagentur ville have været stolte af at Fisker havde lagt sin virksomhed i Danmark!